“เด็กทารก” (Infant) หมายถึง เด็กอายุเท่าไหร่ ? และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานควรเป็นอย่างไร?

3-1.png

เด็กทารก

“เด็กทารก” (Infant) หมายถึง เด็กอายุเท่าไหร่ ? 

และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานควรเป็นอย่างไร?

“เด็กทารก” หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 1 ปี เมื่อเด็กยังอยู่ในครรภ์มารดา เด็กจะได้รับอาหารทางสายรกของมารดา ถ้ามารดาได้รับอาหารถูกต้องเหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอระหว่างการตั้งครรภ์ “เด็กทารก” ที่คลอดออกมาจะมีร่างกายสมบูรณ์ มีการเจริญเติบโตของเซลล์สมองดี

เด็กทารกแรกเกิด จะมีน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือ ประมาณ 3.0-3.5 กิโลกรัม และมีส่วนสูง ประมาณ 18-24 นิ้ว (45-60 เซนติเมตร)

ช่วงวัยที่เป็น”เด็กทารก” จะมีเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และอาหารที่ดีที่สุดสำหรับ”เด็กทารก” คือ น้ำนมแม่

ในช่วงอายุ 6 เดือนแรก คือ ช่วงที่มีการเจริญเติบโตสูงสุด

เด็กทารกที่เจริญเติบโตอย่างปกติ เมื่อมีอายุ 5 เดือน จะมีน้ำหนักตัวเป็น 2 เท่า ของน้ำหนักแรกเกิด
และมีน้ำหนักตัวเป็น 3 เท่า เมื่ออายุ 10-12 เดือน

แต่ส่วนสูงจะมีอัตราการเพิ่มขึ้น ช้ากว่าน้ำหนักตัว เด็กทารกอาจมีส่วนสูง เป็น 30-32 นิ้ว (76-80 เซนติเมตร) เมื่ออายุ 1 ปี ค่ะ

เด็กทารก

facebook

Highheng World Limited Partnership
432/4 Moo 1 Cho Lae Sub-district
Mae Taeng districu Chiang Mai
THAILAND 50150

ซื้อทันทีด้วย PayPal