About Us


เราเชื่อว่า การที่ผู้คนได้รับประทานอาหารจากธรรมชาติ
ที่ปลอดสารพิษอย่างแท้จริง นับเป็นที่สุดของความงดงามอย่างสมดุลในธรรมชาติ
และคนทุกๆ คนควรได้รับสิ่งนี้อย่างเพียงพอ

ไฮเฮง เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค (Organic Products) ที่ใช้วัตถุดิบจากพืชที่เพาะปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ (organic) โดยไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี หรือวัตถุสังเคราะห์ใด ๆ ทั้งสิ้น ในกระบานการเพาะปลูก และไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ตัดต่อทางพันธุกรรม (NON GMO) ก่อนการเพาะปลูกจะต้องเตรียมหน้าดินด้วย

วิธีธรรมชาติ ไม่มีการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช ไร้สารปนเปื้อนที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือมนุษย์ ไม่ผ่านการฉายรังสี ไม่เพิ่มเติมสิ่งปรุงแต่งลงไปในผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืช และอุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่สูงกว่าพืชทั่วไป คงรสชาติดั่งเดิมตามธรรมชาติของพืชนั้นๆ ที่สำคัญมีความปลอดภัย ปลอดสารพิษในการบริโภค และทุกๆ

ขั้นตอน ของกระบวนการผลิตล้วนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผงจมูกข้าวกล้องงอก ผสมถั่วอินคา (ตรา ไฮเฮง) เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค (organic) ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา USDA ORGANIC มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป EU ORGANIC รวมทั้งมาตรฐานการผลิต GMP

และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้คนจำนวนมากที่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค (organic) ของเราจะมีสุขภาพที่ดีขึ้น แข็งแรงขึ้น รวมถึงช่วยบรรเทาโรคภัยต่าง ๆ จากการรับประทานอาหารออร์แกนิค ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง และมีความปลอดภัยปลอดสารพิษอย่างแท้จริง



การรับรองมาตราฐาน



USDA
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา



EU ORGANIC
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป



OneCert
องค์กรรับรองการเป็นสินค้าอินทรีย์สหรัฐอเมริกา



GMP
มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (CODEX)



NON GMO
ปราศจากพืชและสัตว์
ที่มาจากการตัดต่อดัดแปลงพันธุกรรม



DIP
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



HALAL
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย



อย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา



10 ประโยชน์
ของอาหารออร์แกนิค



1
รสชาติดี



2
ต้านอนุมูลอิสระได้ดีเยี่ยม



3
ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ



4
ลดการดื้อยาปฏิชีวนะ



5
ภูมิคุ้มกันดีขึ้น



6
สุขภาพร่างกายดีขึ้น



7
ลดการใช้ยาฆ่าแมลง



8
ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม



9
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
อย่างมีจริยธรรม



10
ส่งเสริมนิสัยรักสุขภาพ
ให้คนในครอบครัว





บริการของเรา

จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ
และเก็บเงินปลายทาง*

เราให้บริการ เก็บเงินปลายทาง
ฟรีค่าจัดส่ง ทั่วประเทศไทย
และ ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้(PayPal)

สั่งซื้อทันทีข้อมูลผลิตภัณฑ์

facebook

บทความ

    Highheng World Limited Partnership
    432/4 Moo 1 Cho Lae Sub-district
    Mae Taeng districu Chiang Mai
    THAILAND 50150

    ซื้อทันทีด้วย PayPal